cadastru sibiu 1cadastru sibiu 2
Cadastru Sibiu - Va stam la dispozitie pentru executarea lucrari de cadastru, topografie, geodezie, carte funciara, intabulare, trasare, plan situatie, relevee de apartamente si case, lotizari de terenuri, expertize judiciare
Performanta si Calitate - Dispunem de echipamente topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de expertii nostri.
Seriozitate si profesionalism Tratam fiecare lucrare cu maxima seriozitate si profesionalism astfel inc√Ęt sa oferim clientilor nostii servicii de calitate.

Servicii

Va stam la dispozitie pentru lucrari de cadastru, topografie, geodezie, carte funciara, intabulare, trasare, plan situatie, lotizari de terenuri.

 • Lucrari de cadastru general (sau de specialitate) si intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane
 • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane
 • Realizarea domentatiilor necesare alipirii (comasarii), dezmembrarii sau reactualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara
 • Lotizari de terenuri intravilane si extravilane
 • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor (C.U., P.A.C., P.U.D., P.U.Z., P.U.G.)
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de propietate
 • Materializarea pe teren a limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara
 • Verificarea limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara
 • Verificare de carti funciare si cadastre existente
 • Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza si fi cumparat
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de propietate cu cele ale vecinilor
 • Masuratori ale propietatii
 • Intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie, alipiri si dezmembrari de parcele
 • Parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori
 • Depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • Urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii
 • Ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs., ridicari topografice pentru orice tip de teren
 • Intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari
 • Trasari limite de propietate
 • Trasari pentru constructii (contur constructie, axe, etc.)
 • Trasari retele edilitare
 • Calculul volumului de sapatura
 • Verificare de titlu, carti funciare si cadastre existente
 • Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat, verificarea suprapunerilor limitelor de propietate cu cele ale vecinilor folosind tehnologia GPS
 • Expertize judiciare si extrajudiciare

Dispunem de echipamente topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta noastra.

Dotari

 1. Statii totale TRIMBLE si LEICA
 2. GPS-uri TRIMBLE si LEICA
 3. Plotter A0, imprimante, scannere, etc
 4. Autoturisme
 5. Autoturisme de teren: Suzuki Samurai, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero Pinin, 4×4 cu reductor si diferential blocabil

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare)

Pentru o evaluare a lucrarii Dvs. va rugam se ne contactati.